Hanza: Povolání a hanzovní výpravy

Moderátor: bartrand

Avatar uživatele
Danae
Příspěvky: 4110
Registrován: Po 16. Dub 2012, 21:11

Hanza: Povolání a hanzovní výpravy

Příspěvekod Danae » Út 7. Říj 2014, 12:52

HANZOVNÍ POVOLÁNÍ

Obrázek

Členové hanzy mohou od této chvíle zastávat nějaké povolání a posílat lodě ke vzdáleným cílům, aby odtamtud přivezly vzácné exotické zboží.

Jaká povolání existují?

Nezávisle na své pozici v hanze (starší, konzul, kupec nebo přísedící) může každý člen zastávat nějaké povolání. Na výběr jsou tyto možnosti

 • Obrázekstavitel lodí,
 • Obrázekzbrojíř,
 • Obrázekverbíř a
 • Obrázekhokynář.

Množství členů na povolání není omezený. Každý člen může svoje povolání každých 24 hodin změnit. K tomu je třeba jen v přehledu kliknout na "tlačítko změny povolání", vybrat si povolání a uložit změnu. Pokud by si chtěl někdo povolání změnit rychleji či častěji, musí za to zaplatit zlatými cihlami. Budovy povolání jsou seřazeny podél řeky vedle hanzovního kontoru.

Stavitel lodí

Budovou pro stavitele lodí je loděnice. Stavitel lodí staví a opravuje lodě hanzy. Náklady pro to hradí hanza. Kromě toho určuje, která loď bude vyslána na hanzovní výpravu. Za tyto úkoly získává pracovní zkušenosti. Čím více pracovních zkušeností stavitel lodí má, tím větší a rychlejší lodě vyrábí a opravuje, a tím rychleji plní svůj díl na přípravách na hanzovní výpravy.

Zbrojíř

Budova pro zbrojíře se jmenuje hamr. V hamru vyrábí zbrojíř děla pro svou hanzu. Náklady na jejich výrobu hradí hanza. Kromě toho je to zbrojíř, kdo určuje, jakou výzbroj bude loď na výpravě mít. Za tyto úkoly získává pracovní zkušenosti. Čím více pracovních zkušeností má, tím dál může vystavovat svůj hamr. Čím více je hamr vystavěn, tím lepší zbraně se v něm dají vyrábět, a tím rychleji plní zbrojíř svůj díl na přípravách na hanzovní výpravy.

Verbíř

Verbířova budova se jmenuje krčma. Verbíř zde verbuje posádku pro hanzovní výpravy. I v tomto případě hradí náklady hanza. Kromě toho verbíř určuje, jaká posádka bude na lodi posílané na výpravu sloužit. Za tyto úkoly získává verbíř pracovní zkušenosti. Čím více pracovních zkušeností má, tím více může svoji krčmu vystavovat. Čím více je krčma vystavěna, tím lépe vzdělaný personál může naverbovat a tím rychleji on plní svůj díl na přípravách na hanzovní výpravy.

Hokynář

Budova hokynáře se jmenuje hokynářství. Zde hokynář sestavuje zboží k výměně pro hanzovní výpravu do faktorií. Náklady pro to hradí hanza. Kromě toho je to on, kdo určuje, jaké zboží loď na hanzovní výpravě poveze. Za tyto úkoly získává pracovní zkušenosti. Čím více pracovních zkušeností hokynář má, tím dál může svoje faktorie stavět. Čím dál je faktorie postavena, tím hodnotnější zboží zde lze získat, a tím také přispívá svým dílem k rychlejšímu plnění příprav na hanzovní výpravy.


HANZOVNÍ VÝPRAVY

Obrázek
Přes záložku "Hanzovní výpravy" v přehledu hanzy se hráč dostane k hanzovním výpravám.

Na cestách
Obrázek
Ukazuje, kolik hanzovních lodí a ke kterým cílům právě pluje. Detailní přehled cíle cesty se ukáže po kliknutí na určitou loď, stejně jako zboží na výměnu a čas plavby.

Volba cíle
Obrázek
Starší nebo konzul hanzy zde může stanovit jak cíl výpravy, tak i zboží pro výměnu. Kliknutí na vlaječku ukáže zboží k výměně, vzdálenost a doporučenou výzbroj.

Obchodní cesty
Obrázek
Zde jsou seznamy všech statutů obchodních cest, které jsou v přípravě nebo na cestách.

Majetek hanzy
Obrázek
Ukazuje lodě, děla, námořníky a zboží k výměně, které se nachází ve vlastnictví hanzy.

Příprava obchodních výprav

Výběr cíle a obchodního zboží

Starší nebo konzul volí pod "Volba cíle" místo a obchodní zboží. Klikni na vlaječku a zobrazí se ti detaily:

 • Jméno cíle.
 • Vzdálenost cíle v kilometrech. Pozor! Hanza musí mít k dispozici loď, jejíž minimální dosah odpovídá této vzdálenosti.
 • Zboží k výměně: ukáže se jméno, nákupní a prodejní cena zboží.
 • Hodnota výzbroje: jde o doporučení, jak dobře vyzbrojená by loď měla být, aby odolala případnému útoku pirátů.

Když jsou vybrány cíl i zboží, může hráč kliknout na "Odstartovat výpravu" (Autostart znamená, že loď automaticky vypluje, jakmile budou přípravy dokončeny.)

Zajištění lodi

Když byl vybrán cíl a zboží, pokračuje se na záložku "Obchodní cesta". Stavitel lodí hanzy musí zajistit příhodnou loď. K tomu je třeba kliknout na tlačítko "Přijmout". Potom musí vybrat odpovídající loď v majetku hanzy. Když stavitel lodí klikne na loď, zobrazí se mu následující lodní hodnoty:

 • Nákladové prostory: Udává, kolik obchodního zboží může být naloženo a vyměněno.
 • Velikost posádky: Tuto hodnotu musí mít posádka, aby byla schopná plout s lodí.
 • Rychlost: Kilometry za hodinu. Čím rychlejší loď je, tím dříve se z výpravy vrátí zpátky.
 • Minimální dosah: Tato hodnota ukazuje, do jaké vzdálenosti loď určitě dopluje.
 • Maximální dosah: Tato hodnota ukazuje, kam až loď doplout může. Pokud cíl leží mezi minimálním a maximálním dosahem, je zde riziko, že loď plavbu nezvládne.
 • Střílny: Představuje množství děl, které lze naložit na loď.

Potřebné parametry pro obchodní cestu jsou vpravo dole. Jakmile stavitel lodi vhodnou loď vybere, klikne na tlačítko "Použít" pod vybranou lodí a nakonec na "Naložit".
Nyní je zpátky v přípravě. "Zajištění lodi" trvá určitý čas, ale je možné celou akci ihned dokončit. Když je stavitel lodí hotov, přichází na řadu zbrojíř.

Vyzbrojení lodě děly

Jakmile stavitel lodí připraví loď k dispozici, dostává se na řadu zbrojíř, aby loď před nebezpečnou plavbou vybavil děly. K tomu musí v přípravách výpravy kliknout na "Přijmout". Nyní může naložit děla z majetku hanzy. Každý cíl výpravy má nějakou "hodnotu výzbroje", podle toho, o jak nebezpečné vody jde.

Zbrojíř může na loď naložit jen tolik děl, kolik má daná loď "střílen". Každý typ děl má rozdílnou hodnotu výzbroje. Takže pokud je součet všech naložených děl vyšší než požadovaná hodnota výzbroje, je loď před piráty v bezpečí.

Aby byla děla naložena, klikne zbrojíř na druh děla a nakonec nastaví na levé straně, kolik děl tohoto typu chce naložit. Pod středem se ukáže, kolik střílen má loď ještě k dispozici, jak vysoká je současná hodnota zbraní a jaká je pravděpodobnost pirátského útoku. Pokud by byla loď odeslána bez výzbroje, činila by tato pravděpodobnost 75%! Tak snadnou kořist by si piráti jistě nenechali ujít!

Když si zbrojíř vybere vhodnou kombinaci, musí kliknout na "Začít nakládat".

Nyní je zpátky v přípravě. Nakládka trvá určitý čas, ale je možní ji ukončit ihned. Jakmile je zbrojíř hotov, přichází na řadu verbíř.

Posádka na palubu

Když zbrojíř vybaví loď děly, dostává se na řadu verbíř, aby pro loď obstaral vhodnou posádku. K tomu musí v přípravách výpravy kliknout na "Přijmout". Nyní může přidělit posádku. Požadovaná velikost posádky závisí na zvoleném typu lodi.

Každý člen posádky má určitou hodnotu mužstva. Součet všech hodnot mužstva udává celkovou velikost posádky. Aby byla posádka naloděna, klikne verbíř na námořníka a na levé straně nastaví, kolik námořníků tohoto druhu chce nalodit. Pod středem se ukáže, jak vysoká je aktuální velikost posádky.

Když si verbíř vybere vhodnou kombinaci, musí kliknout na "Začít s naloděním".

Nyní je zpátky v přípravě. Nalodění trvá určitý čas, ale je možní ji ukončit ihned. Jakmile je verbíř hotov, přichází na řadu hokynář.

Naložení obchodního zboží

Jakmile verbíř loď opatří posádkou, přichází řada na hokynáře, aby vybral vhodné obchodní zboží. K tomu musí v přípravách výpravy kliknout na "Přijmout". Nyní může přidělit zboží. Množství je závislé na nákladovém prostoru vybraného druhu lodi.

Aby byl obchodní balík naloděn, musí hokynář balík vybrat a potom nastavit na levé straně množství.

Každý obchodní balík má určitou hodnotu v Haléřích. Uprostřed pod množstvím a celkovou hodnotou vybraného obchodního balíku se ukazuje také množství a hodnota exotického zboží k výměně. Je-li množství nabízeného obchodního zboží moc vysoké, nedostane hanza tolik exotického zboží, kolik by za něj mohla dostat. Když je naopak hodnota moc nízká, připluje zpátky loď jen částečně naložená.

Až hokynář vybere vhodnou kombinaci, musí ještě kliknout na "Začít nakládat". Nyní je zpátky v přípravě. Nakládka trvá určitý čas, ale je možní ji ukončit ihned. Když je hokynář se svým úkolem hotov, může starší nebo konzul odeslat loď na výpravu a to tak, že klikne na "Odstartovat výpravu".

Na hanzovní výpravě

Loď je právě na cestách. Postup může být sledován na mapě v záložce "Na cestách".

Konec plavby

Po uběhnutí zadaného času připluje loď zpátky do svého domovského přístavu a může být vyložena. Hokynář k tomu musí kliknout na "Přijmout". Vykládka trvá určitý čas, ale je možné ji dokončit okamžitě. Za úspěšnou výprava hanza získá hanzovní body a cenné exotické zboží.

Loď je po plavbě poškozena, míra poškození závisí na tom, jak daleko loď plula, a stavitel lodí ji proto musí opravit.

Po plavbě je také nezbytné vyměnit část děl. Provozuschopná děla jsou automaticky vyložena zpátky do hanzovního majetku.

Posádka musí být pro další výpravu znovu najmuta.

Loď se zpátky nevrátila

Mohou být dvě možnosti, proč se tak stalo:

Piráti: Hodnota zbraní byla nižší, než bylo doporučeno. Loď proto neodolala pirátskému útoku. Pro hanzu to představuje totální ztrátu.

Šášeň lodní: Vzdálenost plavby byla delší než minimální dosah lodi. Loď se během plavby rozbila a padla za oběť šášni lodní. Pro hanzu to znamená totální ztrátu.


Exotické zboží
Přehled hodnot exotického zboží
Obrázek
Obrázek
Pokud potřebujete mou pomoc, je tu podpora

Avatar uživatele
Danae
Příspěvky: 4110
Registrován: Po 16. Dub 2012, 21:11

Re: Hanza: Povolání a hanzovní výpravy

Příspěvekod Danae » Pá 6. Bře 2015, 11:54

Obrázek
Obrázek
Pokud potřebujete mou pomoc, je tu podpora


Vrátit se na “Často kladené otázky”